سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

حیوانات گم شده

# نوع حیوان کد میکروچیپ تاریخ گم شدن محل گم شدن
1 سگ 409880000082636 1396-2-20 مرکزی-اراک-روستای مرزیجران
2 گربه 364099800007068 1396-10-9 خیابان دولت خیابان محسنیان بهستان هشتم
3 سگ 364099800008911 1397-1-13 استان مرکزی .شهر نیم ور
4 گربه 900250000583732 1397-6-15 تهران، بالاتر از چهارراه پارک وی، خیابان محمودیه
5 سگ 364099800007209 1398-2-28 اصفهان شهدا
6 سگ 900250000583253 1398-4-6 ولنجک پارک گلریزان
7 گربه 900250000579152 1398-5-22 استانبول منطقا قاضی عثمان پاشا