سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

ثبت شکایات

برای ثبت شکایات خود می توانید از اطلاعات صفحه تماس با ما استفاده کرده و از طریق تماس تلفنی و یا پست الکترونیکی شکایت خود را به اطلاع ما برسانید. توجه بفرمایید که خدمات وبسایت در صفحه درباره ما درج شده و شکایت شما باید در حوزه خدمات وبسایت باشد.

ضمناً خواندن قوانین و مقررات وبسایت قبل از ثبت شکایت الزامیست.