سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

کلینیک های دامپزشکی


# نام کلینیک نام مدیر تلفن شهر مشاهده جزئیات
1 کلینیک دام کوچک دی سعید ظفرنادری 04432383416 ارومیه مشاهده جزئیات
2 کلینیک دامپزشکی مهرگان محمد امین بختیاری 05138847757 مشهد مشاهده جزئیات
3 کلینیک اختصاصی حیوانات خانگی پردیسان هانیه شاطرزاده یزدی 05138835383 مشهد مشاهده جزئیات
4 دامپزشکی آلفا بتا میثاق ساداتی 02188685856 تهران مشاهده جزئیات
5 کلینیک اختصاصی حیوانات خانگی دکتر افتخارزاده سید مجید افتخارزاده 05136059239 مشهد مشاهده جزئیات
6 شوکا سهیل همتی 08644220003 Delijan مشاهده جزئیات
7 مهرگان شهرکرد امین محمدی 03832241606 اصفهان مشاهده جزئیات
8 دکتر صابرنیا اشکان صابرنیا 02146012548 تهران مشاهده جزئیات
9 مهر نوین مجید قلیزاده 01144155745 آمل مشاهده جزئیات
10 مرداویج فرشید اشراقیان 03136687110 اصفهان مشاهده جزئیات