سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

دکتر پورحجتی

نام کلینیک

دکتر پورحجتی

مدیر کلینیک

سید امیر پورحجتی

کد پروانه: 0000112615202
پروانه کار: 6853
دامپزشکان: دکتر سیدامیر پورحجتی
آدرس: مازندران - نوشهر - بلوار شهید کریمی-بعداز جهاد کشاورزی-روبروی خروجی پمپ بنزین سالار-کلینیک دامپزشکی دکتر پورحجتی
کدپستی: 4651655995
تلفن: 01152322424
موبایل مدیریت: 09111914717
ساعات کاری


تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک