سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

دکتر شجاعی

نام کلینیک

دکتر شجاعی

مدیر کلینیک

حسن شجاعی

کد پروانه: 0004040910090
پروانه کار: 10091
دامپزشکان: حسن شجاعی
آدرس: اصفهان - خونسار - خوانسار بلوار شهید صادقی کلینیک دامپزشکی دکتر شجاعی
کدپستی: 8791683981
تلفن: 03157233617
موبایل مدیریت: 09133715876
ساعات کاری


شنبه تا چهارشنبه 9 تا 20
پنج شنبه 9 تا 17
جمعه تعطیل
تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک