سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

فانی پت

نام کلینیک

فانی پت

مدیر کلینیک

دکتر صابر رحیمی

کد پروانه: 0428031000046
پروانه کار: 6681
دامپزشکان: صابر رحیمی
آدرس: مازندران - بابلسر - مازندران بابلسر کیلومتر اول جاده بابلسر فریدون کنار نبش خط نو اجاکسر روبروی دریا کنار
کدپستی: 4741111788
تلفن: 01135279757
موبایل مدیریت: 09114122067
ساعات کاری


تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک