سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

مهرآزما

نام کلینیک

مهرآزما

مدیر کلینیک

امير عزت زاده

کد پروانه: 3544207066081
پروانه کار: 11443
دامپزشکان: امیر عزت زاده
آدرس: تهران - تهران - زعفرانيه خيابان آصف خيابان اكبري پلاك ٣٥
کدپستی: 1987965511
تلفن: 02126803098
موبایل مدیریت: 09122206696
ساعات کاری


تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک