سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

روز دامپزشک گرامی باد!

14 مهر 1395
پت دیتاچیپ، سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار، ۱۴ مهر روز دامپزشکی را به دامپزشکان عزیز، فعالان و زحمت کشان این عرصه تبریک می گوید.